Liên Hệ

Liên hệ

Liên hệ chúng tôi !

Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu bên trái. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.


Thông tin liên hệ Đền Thánh Hưng Nghĩa

Đ/c: Xóm 10, thôn Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Điện Thoại: 0900.xxx.xxx

Email: info@denthanhhungnghia.com


Lịch các thánh lễ trong tuần

Thứ hai:

Không có thánh lễ.

Từ thứ ba đến Chúa nhật:

Thánh lễ sáng: 05h00

Thánh lễ chiều: 18h30