Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phaolô LƯƠNG VĂN HIẾU

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phaolô LƯƠNG VĂN HIẾU


Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phaolô LƯƠNG VĂN HIẾU tại nhà thờ giáo họ Bà Thánh AnNa – Đền Thánh Thánh Tâm Chúa Giê-Su Hưng Nghĩa

 

« 1 của 2 »

Photo: Ấm Tích